Schemat kotwienia
wiat śmietnikowych

Klient zobowiązany jest do przykotwiczenia produktu do podłoża we własnym zakresie.

1. W dowolnych punktach profila stalowego przylegającego do wylewki wywiercić otwory fi 12mm na głębokość minimum 14 cm.

2. Następnie wbić w te otwory stalowe łączniki rozporowe o długości minimum 12cm

Zdjęcie poglądowe stalowego łącznika rozporowego (tzn. kotwy rozporowej).